Bona BOND D705 Лепило за паркет

d705


Лепило за паркет

Опаковка: 22 кг

Ед. цена: 5.50 лв/кг

Цена опаковка: 121.00 лв

Замазката трябва да бъде равна, абсолютно суха, чиста, без пукнатини и кухини. Повърхността трябва да бъде леко грапава. Ако е необходимо следва да се подготви от професионалист. Препоръчително е всички видове основи да се обработят с D 500. ВАЖНО! Избягвайте образуването на локви  при грундирането. Подове с подово отопление задължително се грундират.

Неравни повърхности се изравняват с  H600, H620 или H630.

Подходящите основи (също и с подово отопление) са:

 • Циментово-пясъчни замазки
 • Шпакловки на циментова основа
 • Дървесно-влакнести плоскости

Нанасяне

Преди работа трябва да се осигурят следните климатични условия:

 • Температура на въздуха: мин. 18 °С.
 • Температура на пода: мин. 15 °С. (с подово отопление мин. 20 °С)
 • Въздушна влажност макс. 70 %

Самото лепило трябва да има необходимата температура и преди работа да се разбърка, ако е необходимо. Лепилото се нанася със зъбна шпакла, съобразно от вида на паркета, който ще се поставя (виж следващата страница). Не трябва да се разстила на площ по-голяма от тази, която може да се обработи за 15 мин. За това време паркета трябва да се нареди и притисне здраво надолу.

След 24-72 часа може да се ходи внимателно по пода. Шлайфането и повърхностната обработка да се извършват след 4-10 дни, в зависимост от вида на паркета, попиващата способност на пода и климата в помещението.

Нанасяне / типове паркет

В зависимост от очакваните средни климатични условия, от които се нуждае паркета за по-добра адхезия да се подбере подходящата влажност на дървото. Масивния паркет следва да бъде леко по-влажен от многослойния и фабрично лакиран паркет. Т.е.  в нашата страна могат да се очакват 20°С и 50% влажност на въздуха. При това положение масивния паркет следва да бъде с влажност 9%, а многослойния с 8±2%. Където има съмнение, като правило избягвайте твърде сухия материал.

Моля съблюдавайте и инструкциите на производителите на паркет.

Bona 850G Bona 850F

Средна разходна норма 850 г/кв.м.

 • Паркет тип “мозайка”
 • 10 мм масивен паркет (максимални размери 5 х 25 см)

Bona 1000F Bona 1000 G

Средна разходна норма 1000 г/кв.м.

 • 10 мм масивен паркет (максимални размери 5 х 25)
 • дървени блокчета (павета DIN 68702 RE,WE) макс. дебелина до 40 мм
 • 22 mm паркет
 • двуслоен лакиран паркет
 • трислоен лакиран паркет (елементи 10 мм , по-къси от 120 мм), дъски (по дебели от 13 мм)

Bona 1250F Bona 1250G

Средна разходна норма 1250 г/кв.м.

 • масивни дъски
 • дървени блокчета (павета DIN 68702 RE,WE)
 • 22 mm паркет
 • трислоен лакиран паркет (по-дебел от 13 мм)

Използвайте фината шпакла за по-малки елементи и равна основа, а грубата за по-големи елементи и неравни замазки.

Go to top