Bona BOND R770 Лепило за паркет

bona_r770


Двукомпонентно лепило за паркет.

Опаковка: 7 кг

Ед. цена: 13.00 лв/кг

Цена опаковка: 91.00 лв

R 770 e двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет съгласно DIN 281. Не съдържа вода или органични разтворители. Лепилото се втвърдява при химична реакция, като не загубва обема си. То е особено подходящо за видове паркет склонни към раздуване или лошо попиващи основи. Може да се използва и за пълно залепване на ламинирани подови покрития.

  • Без вода и разтворители
  • Без раздуване на дървото
  • Превъзходно залепване на всички материали върху всякакви основи
  • Стабилна структура- запазва формата на шпаклата
  • Добро “отворено” време

Технически данни 

Тип на продукта: Смес на полиоли и MDI
Цвят: Компонент А: бял, Компонент В: кафяв
Вискозитет: Лесно се нанася, стабилно
Плътност: 1.5 г/см
Почистващ продукт: S 100, ацетон или етанол. Втвърдено лепило се отстранява само механично.
Срок на годност: 6 месеца
Съхранение: Температурата не трябва да пада под +5°С и да надхвърля +25°С по време на съхранение и транспорт.
Опаковка: Кофи по 6 кг (90 за палет)
Опасност: Вредно (компонент В)

Компонент В съдържа дифинилметан-4, 4’ диисоциан. Вреден. Уврежда здравето при вдишване. Предизвиква дразнене на очите. Кожата  и дихателните органи. Да не се вдишват изпаренията. Да се носят подходящи защитни маски, ръкавици и очила. Веднага да се подменят замърсените дрехи. В случай на попадане в очите- обилно изплакване с вода  и веднага консултация с лекар. В случай на попадане върху кожата – да се почисти веднага с вода и сапун. В случай на неразположение незабавна консултация с лекар и по възможност да се покаже етикета.
Подробна информация може да намерите в Информационен Лист за Безопасност.

Go to top